Close ↓
Photo by OSMAN ADNAN

KUALA LUMPUR: Malaysia will continue to monitor the impact of tariff increase imposed by the United States on steel and aluminium imports as well as feedback from other countries on the matter.

Second International Trade and Industry Minister Datuk Seri Ong Ka Chuan said this is because steel and aluminium industry was not listed among the top five major merchandise goods with the US.

He said the steel and aluminium sectors contributed only 0.28 percent of total exports to the country.

"I can not say the move by the US has not affected any industry players in the country.

"The government is taking steps to see what will happen in the long run and evaluate its costs and benefits on the market," he told a news conference after the launch of the Industrial Park Forum in Subang Jaya yesterday.

Ka Chuan said the government would always take prudent steps to keep import tariffs on other items are unaffected by products exported to the country.

"We have a strong trade relationship with the US in 2017, with a total turnover of RM158.1 billion.

"From that amount, RM88.69 billion is export revenue and RM69.32 billion is the result of imports. The five major exports to the US are electrical and electronic products, rubber, optics and science equipment, wood products as well as machining and fittings," he said.

Also present at the launch were Malaysian Investment Development Authority (MIDA) chief executive Datuk Azman Mahmud and Malaysian Manufacturers Association of Malaysia (FMM) president Datuk Soh Thian Lai.

The forum is a joint effort between MIDA and FMM in strengthening the production ecosystem through the development and management of industrial parks.

A total of 200 attendees were present, comprising local authorities, developers and managers of industrial parks, utility companies, manufacturers and potential investors.

Meanwhile, Azman suggested local authorities to produce a new business model specifically for the construction and management of industrial parks.

"The results will change the existing industrial park development system and it is also a necessary achievement.

"To develop an industrial park that can attract investors, developers need to ensure they are equipped with internet facilities, more durable road specifications, water supply and adequate fire supply," he said.

Currently there are over 500 industrial parks in the country.

====================

Malaysia akan memantau perkembangan impak kenaikan tarif import keluli dan aluminium Amerika Syarikat (AS), selain menunggu maklum balas negara lain.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Indusri Kedua, Datuk Seri Ong Ka Chuan berkata ia kerana industri keluli dan aluminium tidak tersenarai antara lima barangan dagangan utama negara dengan AS.

Katanya, sektor keluli dan aluminium hanya menyumbang sebanyak 0.28 peratus daripada jumlah eksport ke negara berkenaan.

“Bagaimanapun, saya tidak boleh mengatakan yang langkah diambil AS itu tidak memberikan sebarang kesan kepada peserta industri di negara ini.

“Justeru kerajaan mengambil langkah untuk melihat apa impak yang bakal berlaku dalam jangka panjang serta menilai kos dan manfaatnya ke atas pasaran negara ini,” katanya pada sidang media selepas pelancaran Forum Taman Industri di Subang Jaya, semalam.

Ka Chuan berkata, kerajaan juga akan sentiasa mengambil langkah berhemah dan berusaha supaya tarif import ke atas barangan lain tidak akan menjejaskan produk yang dieksport dari negara ini.

“Kita mempunyai hubungan dagang yang kukuh dengan AS yang mana pada tahun 2017, jumlah dagangan keseluruhan adalah sebanyak RM158.1 bilion.

“Daripada jumlah itu, RM88.69 bilion adalah hasil eskport dan RM69.32 bilion adalah hasil import. Lima eksport utama negara ke AS adalah produk elektrik dan elektronik, getah, optikal dan peralatan sains, produk kayu serta pemesinan dan barangan kelengkapan,” katanya.

Hadir sama pada majlis pelancaran berkenaan adalah Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), Datuk Azman Mahmud dan Presiden Persatuan Pengilang Malaysia (FMM), Datuk Soh Thian Lai.

Forum berkenaan adalah usaha bersama antara MIDA dan FMM dalam mengukuhkan ekosistem pengeluaran menerusi pembangunan dan pengurusan taman perindustrian.

Seramai 200 peserta yang hadir terdiri daripada pihak berkuasa tempatan, pemaju dan pengurus taman perindustrian, syarikat utiliti, pengilang dan pelabur yang berpotensi.

Sementara itu, Azman berkata pihaknya menyarankan pihak berkuasa tempatan supaya menghasilkan model perniagaan baharu khusus untuk pembinaan dan pengurusan taman perindustrian.

“Hasil yang diperoleh akan mengubah sistem pembangunan taman perindustrian yang sedia ada.

“Ia juga adalah pencapaian yang diperlukan. Bagi membangunkan taman perindustrian yang boleh menarik minat pelabur, pemaju perlu memastikan ia dilengkapi dengan kemudahan internet, spesifikasi jalan raya yang lebih tahan lasak, kemudahan air serta bekalan api yang mencukupi,” katanya.

Pada masa ini terdapat lebih 500 taman perindustrian terdapat di negara ini.

Close ↓